רשמים מהכשרת מורים של מנג'ו פטהבי ג'ויס

English below

הרבה שואלים אותי, איך היה אצל מנג'ו? איך הוא? מה למדת? בכל זאת הכשרת מורים אצל מנג'ו ג'ויס, הבן של אבי השיטה פטהבי ג'ויס… למרות שאני עדיין מעכלת ומעבדת את כל מה שחוויתי שם ובטוחה שזה עוד תהליך ארוך שיקבל עומקים ותובנות נוספים.. שמחה לשתף אתכם, מקווה שזה יגע בכם😊

המסר העיקרי שלו היה: "its all about sharing and caring”
שזה הכל אהבה וליהנות ממה שאתה עושה.

Keep it simple הוא חזר ואמר שוב ושוב… הפשטות הזו שבהתחלה יכולה להראות שטוחה, יש בה המון עומק בעיניי. כי הרי בנוכחות, בדממה, ברגעים האלו שאנחנו בחוויה של שלמות, הכל פשוט וברור. אנחנו, ההכרות האנושיות, המינד האנושי, שיצרנו את המורכבות.

במהלך ההכשרה למדנו את הסדרה השנייה והכרות עם הסדרה השלישית, כל הימים (חוץ מהיום האחרון) היה תרגול מייסור (תרגול עצמי) ובוקר אחד החלטתי שאני מתרגלת את הסדרה שלישית. זו היתה הפעם הראשונה שתרגלתי את סדרה השלישית מההתחלה ועד הסוף (לא שהצלחתי הכל, כמובן בהקשבה ומה שיכולתי) כשהגעתי לתנוחה,viranchyasana A למי שמכיר 😊,  לא ידעתי איזה צד קודם, שאלתי אותו והוא בתשובה, בלחש ועם חיוך ענק ענה לי 
"it doesn’t matter as long you do both sides". 

אחכ ששאלתי אותו בשיחה מה דעתו על זה שיש מורים שאומרים כל מיני דברים על איך לתרגל וכו הוא ענה לי:
אל תהיו רציניים מדיי בתרגול serious makes us furious.

קיבלתי מהשבוע הזה עם מנג'ו המון (המון, המון, המון..) השראה איך צריך/כדאי/רצוי להעביר את המסורת המופלאה הזו הלאה.
אין נכון או לא נכון, מותר אסור, חוקים, הגבלות – כל ההוראות האלו נועדו לשלוט בך לא לשחרר אותך. תפקידו של מורה ליוגה הוא לאפשר מרחב מכיל, תומך, ללא שיפוטיות, לא מגביל, אוהב, באמת אוהב ורק משם אפשר לצמוח ולהתפתח. המרחב הזה הוא לא בתנאי, אלא הכרח להתפתחות רוחנית אמתית. ואם זה לא המרחב שהיינו חשופים אליו או יצרנו (כמורים וכתלמידים) אנחנו נבנה אגו רוחני – ושם ממש הסתבכנו.

הפשטות הזו, לקבל את הידע מהמקור, בצורה כ"כ נגישה, כ"כ ברורה, כ"כ טהורה, מרגשת כל רקמה ותא בגופי וברוחי, אני מרגישה זכות ענקית ללמוד ממורה כזה ומקווה להמשיך ללמוד ממנו בעתיד.
תודה רבה לך מנג'ו ג'ויס על שבוע מעורר, מחייה, משחרר וכל כך מהנה. אוהבת, שני.

לצפייה בתמונות מהקורס מורים לחץ כאן For more pic click here

למעוניינים בקורס הכשרת מורים לאשטנגה ויניאסה יוגה counted method as it is  בכל שנה נפתח קורס – לחצו לפרטים
קורס הכשרת מורים ליוגה דו שנתי ללימוד והוראה של הסדרה הראשונה והשנייה
קורס מורים ליוגה לימודי המשך ללימוד והוראה של הסדרה השנייה

Many ask me, how was Mangu? how is he? what did you learn? After all, teacher training with Mangu Pattabhi Jois the oldest son of  Pattbhi Jois, who is recognized worldwide as the foremost authority on Ashtanga Yoga.

Although I still process everything I have experienced there and confident that this is another long process that will get more depth and insight .. Happy to share with you, hope it will touch you..

His main message was "its all about sharing and caring"

That it's all about love and enjoy what you do.

Keep it simple, he kept saying over again … This simplicity, which at first can appear flat, has a lot of depth in my eyes. For in the presence, in silence, in these moments that we are in an experience of wholeness , everything is simple and clear. We, the humanbeings , our human mind, have created complexity.

During the training we learned the second series and introduced the third series, all the days (except for the last day) was an Mysore practice (self-practice) and one morning I decided to practice the third series. It was the first time I had practiced the third series from beginning to end (I did not succeed in everything, of course I did what I could) when I got to the position, viranchyasana A for those who know 😊, I did not know which side before, I asked him and he answered with a great smile: "it does not matter as long you do both sides"

After I asked him in a conversation – that there are teachers who say all sorts of things about how to practice, etc. He answered me Do not be too serious in practice, serious makes us furious.

I have received a lot from this week with Manju (I can’t even describe how much I received from him in so many levels).  But mostly inspiration How I should pass this wonderful tradition on.

There is no right or wrong, permitted or forbidden, laws, restrictions – all these instructions are meant to control you not to liberate you. The role of a yoga teacher is to enable a space which contains, support, no judgment, no limitations, love, really love and only from there can we grow and develop. This space is not a condition, but a necessity for true spiritual development. And if this is not the space we were exposed to or created (as teachers and students) we will build a spiritual ego – and there we really got into trouble.

I feel a huge bless to learn from such a teacher and hope to continue learning from him in the future.
Thank you very much dear  Mangu for an invigorating, liberating and so enjoyable week.
Love, Shani Sharon

 

Yoga Teacher Training School – Shani Sharon

Ashtanga Yoga Teacher Training Courses at OmYoga will allow the practitioner to immerse themselves in their yoga practice by comprehensive studying of ashtanga vinyasa counted method. We will study the adjustment and alignment of the poses in the first and second series, the anatomy and physiology of the practice, various techniques of pranayama and meditation, and the life-changing teachings of yoga philosophy  

 TTC 500 hours Ashtanga Vinyasa Yoga with Shani Sharon

TTC 250 /300 hours Ashtanga Vinyasa Yoga second series